Žádost o poskytnutí informace 2019

Žádost o poskytnutí informace týkající se probíhající stavby rodinného domu v ulici U Školské zahrady.

Konkrétně poskytnutí následujících informací:
  1. Jaký je plánovaný termín dokončení stavby? Na stavebním povolení tato informace není uvedena.
  2. Jaká je platnost stavebního povolení ze dne 9. 7. 2009
  3. Jedná se o jednu stavbu? Nebo jde o soubor více objektů?

Odpověď:

K bodu č. 1 žádosti:
Stavba rodinného domu na pozemku parc. č. 499, k. ú. Kobylisy, při ulici U Školské zahrady, má být dokončena do dvou let.

K bodu č. 2 žádosti:
Souhlas s provedením ohlášené stavby, je platný, neboť se stavbou bylo započato již v roce 2010.

K bodu č. 3 žádosti:
Jedná se o stavbu třípodlažního rodinného domu, nepravidelného půdorysu, s plochou nepochozí střechou.(28.11.2019, řešil odbor územního rozvoje a výstavby)Mohlo by vás také zajímatZveřejněno: 04.12.2019