Žádost o poskytnutí informace 2019

Žádost o poskytnutí informací – stanovisko odboru životního prostředí Úřadu městské části Praha 8:
  • Zda byl již podán projekt pro stavební povolení (nebo její obdoba) pro stavbu Bytový dům Troja, Praha 8, Troja, K Pazderkám, na pozemcích parc. č. 1118/10, 1115/3, 1118/4, 1118/15, 1118/16, 1118/17, 1119/3, 1126/1, 1129/1, 1321/22, 1666/5, 1667/2, 1741 k vyjádření?
  • Pokud již byla žádost podána, prosím o zaslání kopie Vašeho stanoviska, závazného stanoviska nebo vyjádření k věci.

Odpověď:

Žadateli byl zaslán požadovaný dokument:

Jedná se o závazná stanoviska a vyjádření odboru životního prostředí Úřadu městské části Praha 8 k projektové dokumentaci pro účely stavebního povolení na akci s názvem „Bytový dům Troja, ul. K Pazderkám, Praha 8 - Troja“, z hlediska ochrany složek životního prostředí, vydané pod č. j. MCP8 344196/2019 dne 21.11.2019.


(09.12.2019, řešil odbor životního prostředí)Mohlo by vás také zajímat


Zveřejněno: 19.12.2019