Žádost o poskytnutí informace 2019

Žádost o poskytnutí informací týkající se obdržených a odeslaných písemností odboru územního rozvoje a výstavby (stavební úřad) za rok 2018, zaslání následujících dokumentů:
  • podněty, podání a stížností týkajících se stavebně-technických závad, vyskytujících se na stavbě/bytovém domě, domě či bytě, ohrožujících život a zdraví osob, obdržených od občanů
  • vydané výzvy k účasti na kontrolní prohlídce podle § 132 a § 133 odst. 2 písm. c)
  • zápisy z uskutečněných kontrolních prohlídek na základě výzvy podle § 132 a § 133 odst. 2 písm. c)
  • vydané výzvy ke zjednání nápravy podle § 134 odst. 2
  • vydané rozhodnutí ke zjednání nápravy podle § 134 odst. 3
  • písemnosti či sdělení vztahující se k vdaným výzvám ke zjednání nápravy § 134 odst. 2

Odpověď:

Žadateli byly zaslány v anonymizované podobě požadované dokumenty.



(27.12.2019, řešil odbor územního rozvoje a výstavby)



Mohlo by vás také zajímat



Zveřejněno: 06.01.2020