Žádost o poskytnutí informace 2022

Žádost o poskytnutí informací:
  • Jaký je celkový počet zaměstnanců úřadu ke dni podání žádosti;
  • Jaký je mezi nimi podíl mužů a žen;
  • Kolik z výše uvedeného počtu zaměstnanců je starobních důchodců;
  • Kolik zaměstnáváte osob se zdravotním postižením.

Odpověď:
  • Celkový počet zaměstnanců Úřadu městské části Praha 8 (dále jen „ÚMČ Praha 8“) ke dni 16. 12. 2022 je 287.
  • Podíl mužů a žen je: 70 mužů a 217 žen
  • Z výše uvedeného počtu zaměstnanců je celkem 45 starobních důchodců.
  • ÚMČ Praha 8 zaměstnává celkem 6 osob se zdravotním postižením.

(22.12.2022 řešil odbor kancelář tajemníka)Mohlo by vás také zajímat

Zveřejněno: 29.12.2022