Žádost o poskytnutí informace 2022

Žádost o poskytnutí dokladů k bytu žadatele, jako spoluvlastníka bytu, pro potřeby soudního znalce:
  • stavební povolení,
  • kolaudační souhlas,
  • projektovou dokumentaci,
  • stavební deník.

Odpověď:
Informace a dokumenty byly žadateli poskytnuty.

(29.12.2022 řešil odbor kancelář tajemníka, oddělení centrální archiv)


Mohlo by vás také zajímat

Zveřejněno: 06.01.2023