Žádost o poskytnutí informace 2023

Žádost o poskytnutí informace:
  1. Zda byla povolena demolice celého OC Odra na pozemku parc. č. 588/1, 588/2, 588/3, k. ú. Bohnice?
  2. Jaké rozhodnutí to povolilo a staví se novostavba?
  3. Je zajištěna a povolena oprava lávek přes komunikaci a kdo jí provede?
Žádost o kontrolní prohlídku jeřábu na stavbě, zda je povolený a umístěný a neohrožuje okolí.

Odpověď:
K bodu č. 1) žádosti:
Úplné odstranění stavby OC Odra na pozemku parc. č. 588/1, 588/2 a 588/3, vše v k. ú. Bohnice, obec Praha, povoleno nebylo.
K bodu č. 2) žádosti:
Rozhodnutí na odstranění stavby v celém rozsahu vydáno nebylo. V předmětném řízení se tedy o novostavbu nejednalo.
K bodu č. 3) žádosti:
Lávky přes komunikaci nebyly součástí návrhu, a tedy nejsou ani součástí povolení.

(29.11.2023 řešil odbor územního rozvoje a výstavby)


Mohlo by vás také zajímat

Zveřejněno: 04.12.2023