Žádost o poskytnutí informace 2023

Žádost o sdělení, kolik žen (resp. rodičů za dítě/děti ženského pohlaví) v období od 01.01.2022 do 30.09.2023 požádalo zdejší úřad o uvedení jejich příjmení v mužském tvaru v souladu s § 69a zákona č. 301/2000 o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s rozlišením na ženy a děti, a zda všem žádostem bylo vyhověno.

Odpověď:
V období od 01.01.2022 do 30.09.2023 požádalo občansko-správní odbor Úřadu městské části Praha 8 (dále jen „OSO“) o uvedení svého příjmení v mužském tvaru:
  • po uzavření manželství: 35 žen
  • po narození dítěte: 6 žen a 32 rodičů dítěte ženského pohlaví.
Všem těmto žádostem bylo vyhověno, neboť od 1. 1. 2022 se žádost o uvedení příjmení v mužském tvaru neodůvodňuje a příjmení ženy, jejíž příjmení je v matriční knize zapsáno v souladu s pravidly české mluvnice, se na její žádost uvede v mužském tvaru. Stejně je tomu i u příjmení dítěte ženského pohlaví, jehož příjmení je v matriční knize zapsáno v souladu s pravidly české mluvnice, které se na žádost jeho rodičů uvede v mužském tvaru.
V této souvislosti OSO ještě doplňuje, že násobně početnější jsou případy, kdy žena, resp. rodiče dítěte ženského pohlaví žádají o uvedení příjmení v mužském tvaru podle ustanovení ust. § 69 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy již při zápisu uzavření manželství a při zápisu narození dítěte. Počty takových žádostí však OSO zvlášť neeviduje, jedná se o podklady k provedení zápisu narození či uzavření manželství do matriční knihy, přičemž žádný právní předpis neukládá vést jejich samostatnou evidenci.

(11.12.2023 řešil občansko-správní odbor)


Mohlo by vás také zajímat

Zveřejněno: 13.12.2023