Žádost o poskytnutí informace 2023

Žádost o poskytnutí informace:
  1. Důvody odebrání nádoby na plasty ze stanoviště v Paláskově ulici, které se uskutečnilo přibližně před měsícem. Tato změna vedla ke snížení kapacity pro sběr plastů v této lokalitě. V souvislosti s plošným zavedením multikomoditního sběru byla ve stejné době odebrána nádoba na nápojové kartony, což vedlo k dalšímu snížení kapacity. Nyní je kapacita žluté nádoby na plasty méně než poloviční oproti stavu před změnou.
  2. Plány a opatření, která hodlá Odbor životního prostředí Městské části Praha 8 podniknout v reakci na permanentní přeplněnost nádob na plasty v Paláskově ulici. V této ulici se nacházejí 3 bytové domy, každý s více než 90 bytovými jednotkami, které všechny využívají právě toto jediné stanoviště, neboť se nachází v bezprostřední blízkosti domů.

Odpověď:
K dotazu č. 1 žádosti:
Magistrát hlavního města Prahy (dále jen „MHMP“) aktuálně ve spolupráci se svozovou společností zavádí na území městské části Praha 8 (dále jen „MČ Praha 8“) multikomoditní sběr, přičemž u veřejných stanovišť je zaveden sběr ve variantě 2v1, a to sice společný sběr pro komoditu plasty a nápojové kartony do jedné nádoby.  Dle vyjádření MHMP bude změna systému na území hlavního města Prahy dokončena do konce roku. 
Nejprve došlo k postupnému stahování nádob na nápojové kartony, následně MHMP využil této změny a ve spolupráci se svozovou společností provádí kompletní revizi počtu a stavu nádob a úpravu harmonogramu svozu nádob na venkovních stanovištích v souladu s evidencí v aplikaci Komplexní systém nakládání s komunálními odpady (dále jen „KSNKO“).
MHMP revizí zjistil, že na stanovišti v ulici Paláskova, na kterou se konkrétně dotazujete, byla dle evidence v aplikaci KSNKO evidována pouze jedna nádoba na plast, a proto MHMP nechal druhou nádobu na plast odvézt.

K dotazu č. 2 žádosti:
MČ Praha 8, zastoupená OŽP, nemá nyní možnost podávat žádosti o změny a navyšovat četnost svozu nebo počet nádob, jelikož žádosti na všechny změny jsou vzhledem k programování v aplikaci KSNKO ze strany MHMP plně pozastaveny. Až dojde na území MČ Praha 8 k přechodu na multikomoditní sběr a MHMP všechny změny do KSNKO zavede, bude ze strany MHMP otevřena možnost pro MČ Praha 8 žádat o případné změny. Na základě této skutečnosti bude následně OŽP podána žádost o navýšení jedné nádoby na multikomoditní sběr na stanovišti ve Vámi dotazované ulici Paláskova.

(11.12.2023 řešil odbor životního prostředí)


Mohlo by vás také zajímat

Zveřejněno: 13.12.2023