Žádost o poskytnutí informace 2023

Žádost o sdělení informací týkajících se stavby pro reklamu umístěné na pozemku 1182/16 k.ú. Libeň na přibližné GPS lokaci 50.1190522N, 14.4654297E:
  • Který den bylo vydáno povolení pro stavbu?
  • Který den toto povolení vyprší?

Odpověď:
Stavba (původně klasifikovaná jako zařízení, ale podle dikce nového zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se zařízení o ploše větší než 8 m2 považuje za stavbu pro reklamu) nacházející se na pozemku parc. č. 1182/16, k. ú. Libeň, obec Praha, byla rozhodnutím vydaným stavebním úřadem pod č. j. OV/2004/1399/Mě dne 14.04.2004 povolena jako dočasná. Dne 14.05.2009 byla dočasnost stavby souhlasem vydaným stavebním úřadem pod č. j. MCP8 053549/2009, sp. zn. MCP8 047971/2009/OV.Doh, prodloužena, a to do 31.12.2012. Dne 12.11.2012 oznámil vlastník výše uvedené stavby změnu v jejím užívání spočívající v prodloužení doby jejího trvání do 31.12.2017. Stavební úřad žádosti vlastníka souhlasem vydaným pod č. j.  MCP8 157576/2012, sp. zn. MCP8 152323/2012/OV.Hr, dne 17.12.2012, vyhověl.
Dne 21.09.2016 byl stavebním úřadem vydán souhlas se změnou v užívání stavby, který spočíval v prodloužení doby trvání dočasné stavby po dobu platnosti nájemní smlouvy a rozhodnutí dotčených orgánů a správních úřadů.
 
(12.12.2023 řešil odbor územního rozvoje a výstavby)


Mohlo by vás také zajímat

Zveřejněno: 14.12.2023