Žádost o poskytnutí informace 2023

Žádost o poskytnutí informace týkající se stavby parc. č. 471, obec Praha, k. ú. Karlín:
  • poskytnutí kopií všech stavebních povolení, společných povolení, veřejnoprávních smluv tato povolení nahrazující, případně dalších dokumentů se stejným či obdobným účinkem, vydaných stavebním úřadem v letech 2013–2022 k předmětné stavbě
  • poskytnutí kopií všech kolaudačních souhlasů či kolaudačních rozhodnutí vydaných stavebním úřadem v letech 2013–2022 k předmětné stavbě.

Odpověď:
Žadateli byly zaslány požadované dokumenty.

(19.12.2023, řešil odbor územního rozvoje a výstavby a oddělení centrální archiv)


Mohlo by vás také zajímat

Zveřejněno: 02.01.2024