Žádost o poskytnutí informace 2023

Žádost o poskytnutí informace ke správnímu řízení týkající se rušení nočního klidu v lokalitě tzv. Kasáren Karlín. „Kulturní“ centrum zde provozuje zájmové sdružení Pražské centrum, IČO: 04300696, se sídlem Pod Žvahovem 39/56, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy. Šlo o několik skutků z roku 2023. Žádám o informace, v jaké fázi je nyní správní řízení. Pokud bylo vydáno nepravomocné či pravomocné rozhodnutí (či jakýkoliv jiný akt) žádám o jeho poskytnutí.

Odpověď:
Občansko-správní odbor Úřadu městské části Praha 8 (dále jen „OSO“), jako správní orgán, eviduje na základě oznámení, která byla učiněna v době od 18.06.2023 do 01.10.2023, celkem 9 případů rušení nočního klidu, k němuž má docházet při promítání letního kina v objektu Kasáren Karlín. Dále zde má docházet k rušení nočního klidu tím, že se ve vnitrobloku schází za účelem shlédnutí letního kina a dalších pořádaných kulturních akcí větší množství lidí, kteří využívají občerstvení ve stánku a restauraci nacházejících se ve vnitrobloku Kasáren Karlín. 

Dle sdělení OSO většinu oznámení současně zpracovala též Policie České republiky nebo Městská policie hlavního města Prahy, přičemž však vyslané hlídky na místě vesměs neshledaly míru hluku takovou, aby v ní spatřovaly rušení nočního klidu a své úkony na místě zpravidla zdokumentovaly videozáznamy. 

Vzhledem k nedostatečnosti a naprosté protichůdnosti prvotních zjištění uvedených v oznámení přestupků, OSO dosud v uvedených věcech nezahájil přestupkové řízení a věci prověřuje formou podání vysvětlení. K podání vysvětlení se zatím dostavilo celkem 6 osob a na den 03.01.2024 je předvolána další osoba. 

Závěrem OSO dodává, že dne 31.08.2023 sám provedl místní šetření v nočních hodinách v uvedeném prostoru. Na základě dosavadních zjištění však stále není k dispozici dostatek informací, zda je podezření z rušení nočního klidu důvodné, a proto OSO dále pokračuje v prověřování.

(19.12.2023 řešil odbor občansko-správní)


Mohlo by vás také zajímat

Zveřejněno: 02.01.2024