Žádost o poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí informace, ve kterých případech od 1.1.2011 vydal zdejší stavební úřad nařízení podle § 125 odst. 3 stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.) k pořízení dokumentace skutečného provedení stavby.


Odpověď:
Odbor výstavby povinného subjektu sděluje, že oddělení stavebního řádu 1 a 2 odboru výstavby nevydalo od  1. 1. 2011 žádné nařízení podle ust. § 125 odst. 3 stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.) k pořízení dokumentace skutečného provedení stavby.
(29.10.2012, řešil odbor výstavby)
Zveřejněno: 02.11.2012 – Tomáš Vlk