Žádost o poskytnutí informace

Žádost poskytnutí informace, jaké parametry Centra Palmovka byly vysoutěženy v soutěžním dialogu (zakázka č. 60042912). Konkrétně údaje o procentuálním zastoupení ploch, které mají zabírat jednotlivé služby (radnice, detail, sport,parkoviště, kultura atd.) a výměru těchto ploch. Dále informaci, zda jsou tyto vysoutěžené parametry skutečně dodržovány v právě probíhajícím územním řízení.


Odpověď:

Rozložení ploch dle nabídky:
Retail – 2290 m2
Gastronomie – 1090 m2
Kancelářské prostory – 5945 m2
Radnice – 9245 m2
Radniční hala –1535 m2
Supermarket – 2760 m2
Parkování – 11120 m2
Kultura – 455 m2
Sportoviště – 2290 m2
Vstupní prostory, lobby – 645 m2
Technologie – 2290 m2
Celkem 39665 m2

Rozložení ploch dle dokumentace územního rozhodnutí:
Retail – 2630 m2
Gastronomie – 885 m2
Kancelářské prostory – 6313 m2
Radnice – 10932 m2
Radniční hala – 943 m2
Supermarket – 2682 m2
Parkování – 11222 m2
Kultura – 467 m2
Sportoviště – 1844 m2
Ostatní (komunikace, zázemí) – 467 m2
Technologie – 3167 m2
Celkem 41551 m2
(21.11.2012, řešil odbor zakázek a investic)
Zveřejněno: 27.11.2012 – Tomáš Vlk