Žádost o poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí informace, proč není do dnešního dne splněna zákonná povinnost zveřejnit poskytnutí informace dle zákona 106 na webu radnice. Jde konkrétně o žádost o informace podanou dne 22.11.2011, kde žadatelka žádala o několik dokumentů týkajících se Centra Palmovka a záznamů ze zastupitelstev. Dále žádost o informaci, proč je na webu MČ Praha 8 neúplná informace o finanční nákladnosti kampaně Nedejme jim šanci. Kampaň stála z veřejného rozpočtu stovky tisíc Kč, přitom odpověď uvádí jen část nákladů.


Odpověď:
Poskytnuté informace žadatelům  jsou průběžně vkládány na webové stránky povinného subjektu. K prodlení dochází v těchto odůvodněných případech:
  • z důvodu prodloužení lhůty žádosti o poskytnutí informace
  • v případě stížnosti nebo odvolání žadatele  k nadřízenému orgánu
  • z důvodu neukončeného řízení
  • z důvodu 60denní lhůty na zaplacení požadované úhrady

Pokud se jedná o konkrétní žádost žadatelky o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o  svobodném  přístupu k  informacím,  ve znění  pozdějších  předpisů, ze dne 22.11.2011, nebyla zveřejněna z důvodu jednak
  • prodloužení lhůty žádosti o poskytnutí informace
  • podání stížnosti k nadřízenému orgánu
  • podání odvolání k nadřízenému orgánu
  • oznámení o vyřízení žádosti o poskytnutí informace – hrazení nákladů
  • zpoplatněné informace nejsou zveřejňovány s ohledem na Vaše soukromí, tak jako u jiných žadatelů
  • opakovaného řízení ve věci žádosti o poskytnutí informace (podání stížnosti i odvolání)

Dotazy, týkající se informace finanční nákladnosti kampaně „Nedejme jim šanci“, byly žadatelům řádně poskytnuty. Povinný subjekt k odpovědím ze strany žadatelů neobdržel žádné negativní stanovisko.
Pokud se jedná o výši nákladů na předmětnou kampaň, celková výše nákladů bezpečnostní kampaně „Nedejme jim šanci“ činila 494 032 Kč (uvedená cena je bez 20% DPH).
(19.11.2012, řešil odbor kancelář starosty)
Zveřejněno: 27.11.2012 – Tomáš Vlk