Žádost o poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí Smlouvy o výstavbě a poskytování služeb na Centrum Palmovka, jejíž část je uveřejněna na webu http://www.novapalmovka.cz. Žádost o možnost nahlédnutí do smlouvy.


Odpověď:

Ve smyslu ust. § 15 odst. 1, ve spojení s § 9 odst. 1 a § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti z důvodu neudělení souhlasu jednatele společnosti Metrostav Alfa s.r.o. se zveřejněním částí smlouvy, které obsahují obchodní tajemství. Pokud se týká návrhu Budovy, společnost Metrostav Alfa s.r.o. rovněž nemá od autora návrhu souhlas s pořizováním kopií.
(30.11.2012, řešil odbor zakázek a investic)
Zveřejněno: 18.12.2012 – Tomáš Vlk