Žádost o poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí vítězné nabídky firmy Metrostav v soutěžním dialogu na výstavbu Centra palmovka (zakázka č. 60042912), i se všemi přílohami. Žádost o nahlédnutí do dokumentů.


Odpověď:
Ve smyslu ust. § 15 odst. 1, ve spojení s § 9 odst. 1 a § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti z důvodu neudělení souhlasu jednatele společnosti Metrostav Alfa s.r.o. se zveřejněním nabídky společnosti podané v rámci veřejné zakázky „Centrum Palmovka – výstavba budovy s kancelářskými a komerčními prostoty a jejich následná správa s poskytováním souvisejících služeb“. Důvodem neudělení souhlasu je skutečnost, že tato nabídka obsahuje obchodní tajemství.
(30.11.2012, řešil odbor zakázek a investic)

Zveřejněno: 18.12.2012 – Tomáš Vlk