Žádost o poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí kopie Smlouvy o spolupráci při výstavbě a provozování televizního kabelového rozvodu.


Odpověď:

Požadovaná kopie „Smlouvy o spolupráci při výstavbě a provozování televizního kabelového rozvodu“,  číslo S-002*92-PHA8 HS 47/92, uzavřená mezi společností TES Litvínov spol. s r. o. a městskou částí Praha 8, byla žadateli poskytnuta.
(04.12.2012, řešil majetkový odbor)

Zveřejněno: 18.12.2012 – Tomáš Vlk