Žádost o poskytnutí informace Bytového družstva Čimická 5,7,9, ohledně prodeje pozemku, na kterém stojí budova bytového domu čp. 1001, Čimická 5, Praha 8. Žádost o informaci, zda je možno uzavřít výpůjčku nebo nájemní smlouvu nebo se dohodnout na odprodeji apod.

Odpověď: Pozemek parc. č. 9, o výměře 198 m2 („zastavěná plocha a nádvoří“) zastavěný domem čp. 1001 na k. ú. Kobylisy a na adrese Čimická 5, 182 00 Praha 8, je zatížen církevní restitucí. Z tohoto důvodů není možný jeho majetkový převod.

Majetkový odbor zaslal bytovému družstvu návrh textu nájemní smlouvy na pronájem výše uvedeného pozemku. Po souhlasu zástupců Bytového družstva s textem smlouvy bude návrh pronájmu předložen majetkovým odborem Úřadu Městské části Praha 8 k projednání Radě Městské části Praha 8.

(14.11.2011. řešil majetkový odbor)