Žádost o poskytnutí informace dotýkajících se pozemků parc.č. 767/5 a 767/6, k.ú. Karlín – smlouvy, dokumenty

Odpověď:  Žadateli byla informace poskytnuta.

(8.12.2011, řešil majetkový odbor, odbor výstavby a odbor kancelář starosty-oddělení architekta MČ)