Žádost o poskytnutí informace, kolik případů přestupků spáchaných odložením nepotřebné věci na veřejném prostranství na sídlišti Ďáblice (vymezeno ulicemi Žernosecká, Ďáblická, Střelničná a Čumpelíkova) bylo projednáno v letech 2006-2011 a jak.

Odpověď:

Přestupku proti veřejnému pořádku podle ust. § 47 odst. 1, písm. h) zákona

č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, se dopustí ten, kdo neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa.

V uvedeném období občansko-správní odbor Úřadu Městské části Praha 8 nevedl

žádné správní přestupkové řízení.

(9.9.2011, řešil odbor občansko-správní)