Žádost o poskytnutí informace týkající se smlouvy o dílo „Snížení energetické náročnosti ZŠ Na Šutce – rozpočtová dokumentace, zadávací dokumentace, nabídka zhotovitele.

Odpověď: Žadateli byla informace poskytnuta.

(6.10.2011, řešil odbor zakázek a investic)