Žádost o poskytnutí informace ve věci plánované stavby „Obytný soubor Písečná“ a jí předcházejícímu odstranění stávajících staveb v areálu jeslí čp. 444, na pozemcích parc.č. 1083/15, 1083/16 a 1083/17 – žadatel upozorňuje na nevyjasněné vlastnické právo k jednomu z pozemků – žádá o názor, stanovisko, vyjádření odboru výstavby.

Odpověď: V souladu s ust. § 2 odst. 4 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla žádost rozhodnutím povinného subjektu odmítnuta.

Povinný subjekt může poskytovat pouze „hotové informace“, požadovaná informace je dotazem na názor povinného subjektu a tento typ dotazů je přímo cit. zákonem 106/1999 Sb., vyloučen.

 

(29.9.2009, řešil odbor kancelář starosty ve spolupráci s odborem výstavby)