Žádost o poskytnutí informace – záznam z jednání Zastupitelstva Městské části Praha 8, které se konalo v únoru 2010. Dostupnost záznamů z jednání Zastupitelstva z roku 2010 v elektronické podobě na internetu.

Odpověď:

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (zejména ust. § 65 v návaznosti na ust. § 87 odst. 2 cit. zákona), jsou zápisy ze zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 uloženy k nahlédnutí na informačním oddělení odboru kancelář starosty Úřadu Městské části Praha 8 (v objektu „bílého domu“, U Meteoru 6, Praha 8). Zde má každý občan Městské části Praha 8 možnost se ze zápisy seznámit.

Žádná zákonná ustanovení neukládají zveřejňování zápisů ze zasedání zastupitelstva v elektronické podobě.

Městská část Praha 8, po jisté době zkušebního provozu, zvažuje tuto možnost komplexně řešit v souvislosti s tvorbou nových webových stránek.

Požadovaný zápis z jednání Zastupitelstva Městské části Praha 8 ze dne 10. února 2010 byl žadateli poskytnut a současně bylo doporučeno využívání služeb informačního oddělení odboru kancelář starosty Úřadu Městské části Praha 8.

(22.9.2011, řešil odbor kancelář starosty)