Žádost o poskytnutí jmenného seznamu povinných osob z Městské části Praha 8, kteří byli v roce 2010 povinnými osobami dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

   Odpověď:

ust. § 2 odst. 1 písm. m) cit. zákona

 

Ing. Jiří Janků

Ing. Michal Šustr, MBA

Ondřej Gros

Mgr. Vladimíra Ludková

Josef Nosek

Mgr. Martin Roubíček

PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA

Bc. Markéta Adamová

JUDr. Václav Musílek

Ing. Cyril Čapka

JUDr. Pavel Penk

Roman Petrus

Ing. Daniel Rödig

 

ust. § 2 odst. 1 písm. n) cit. zákona

Tomáš Mrázek

Radovan Šteiner

Ing. Vladimír Černý

(30.8.2011, řešil odbor kancelář starosty)