Žádost o poskytnutí smlouvy o dílo „Snížení energetické náročnosti ZŠ Na Šutce“ včetně dodatků.

  Odpověď: Žadateli byla informace poskytnuta.

  (15.9.2011, řešil odbor zakázek a investic)