Žádost o sdělení informace, jestli Úřad Městské části Praha 8 zahrnuje mezi tzv. povinné osoby podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, i vedoucí úředníky úřadu.

Odpověď:

U Úřadu Městské části Praha 8 jsou zahrnuty mezi tzv. povinné osoby dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a neslučitelnosti některých funkcí, ve znění pozdějších předpisů, všichni vedoucí úředníci, tj. všichni vedoucí odborů a oddělení, a to se všemi povinnostmi z toho plynoucími.

(21.12.2011, řešil odbor kancelář starosty)