Žádost o sdělení, proč Úřad Městské části Praha 8 zjišťuje formou dotazníků u klientů OÚSS Praha 8 informace, které jsou úřadu městské části zcela nepochybně známy z jeho úřední činnosti.

Odpověď:

Při prověření postupu Obvodního ústavu sociálně-zdravotnických služeb Bulovka 1462/10, Praha 8, bylo zjištěno, že došlo k pochybení zaměstnankyň Obvodního ústavu sociálně-zdravotnických služeb už při přípravě dotazníku. Nejen, že forma dotazníku nebyla vhodná pro zajišťování uvedených údajů a v souladu s jejich ochranou, ale navíc byl dotazník nepravdivě zaštítěn „požadavkem Městské části Praha 8“.

Úmyslem okrskových sester bylo co nejjednodušší získání aktuálních údajů o klientech pro statistické zpracování pro výkaz MPSV ČR prostřednictvím dotazníku, namísto osobního kontaktu. Tento pracovní postup však neodpovídá dodržování Směrnice ředitelky o ochraně osobních údajů, který je vnitřním předpisem OÚSS.

S odpovědnými zaměstnanci, tedy s vedoucí sestrou i přítomnou okrskovou sestrou paní ředitelka Obvodního ústavu sociálně-zdravotnických služeb závažné porušení pracovních povinností podrobně projednala a přijala odpovídající opatření.

Klientům bude předán omluvný dopis paní ředitelky Obvodního ústavu sociálně-zdravotnických služeb PhDr. Miroslavy Holé s vysvětlením.

(19.12.2011, řešil odbor zdravotnictví a sociálních služeb a odbor kancelář tajemníka)