Deratizace

Deratizace prováděná městskou částí Praha 8
Městská část Praha 8 provádí na svých pozemcích pozorování i deratizační zásahy průběžně po celý rok.
Podněty mohou občané podat e-mailem nebo telefonicky na:


Cyklická deratizace prováděná hlavním městem Praha

V souladu s ustanovením § 57 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, bude Hlavní město Praha (dále HMP) zajišťovat i v letošním roce cyklickou deratizaci v objektech a na plochách, které vlastní a přímo spravuje, a dále v přilehlých prostorách a v kanalizační síti.

Deratizace bude provedena na základě smluvního vztahu s příslušnými odbornými firmami. K deratizaci budou používány výhradně přípravky registrované v České republice (viz dále uvedený harmonogram v PDF) a bude postupováno dle Standardní metodiky ochranné deratizace vydané Státním zdravotním ústavem.

Dodržování správného postupu při výkonu deratizačních prací a kontrolu kvality garantuje Hygienická stanice HMP (oddělení DDD HS HMP, jednotlivé pobočky), na kterou se můžete obracet s vašimi případnými dotazy k této problematice.


Harmonogram cyklické deratizace prováděné hl. m. Praha na území MČ Praha 8 v roce 2021

Kontaktní osoba:
Novák Petr, Cafourkova 524/9, Praha 8, 181 00, e-mail: dddnovak@volny.cz

DUBEN 2021
1. 4. – 30. 4.
OC Ládví, Hlaváčova, okolí metra Ládví, Kyselova, Hrubého, Tanvaldská, Třebenická, Bínova, Taussigova i kolem rybníčku, Frýdlantská, Žernosecká část, Fanfulíkova, Bojasova, Slancova, Střelničná část, Bedřichovská, Šimůnkova, Jelínkova, Čumpelíkova, Štíbrova, Šiškova, okolí OC Žernosecká, Burešova, Kaňkovského, U Slovanky, Na Slovance, Chabařovická, Jitravská, Střekovská, Česákova, Střížkovská, Batličkova, Kurkova, okolí Kobyliské střelnice

KVĚTEN–ČERVEN 2021
4. 5. – 29. 5. Karlín – Molákova, okolí stanice metra Invalidovna, K Olympiku, okolí OC Invalidovna, Za Invalidovnou, Pernerova, U Sluncové, Křižíkova, Kollárova, Thámova, Pobřežní, Rohanské nábřeží, Prvního pluku, okolí stanice metra Florenc, okolí autobusového nádraží Florenc, U nádražní lávky, Sokolovská, Vítkova, Za Poříčskou bránou
1. 6. – 30. 6.
Okolí stanice metra Palmovka, Novákových, okolí Libeňského mostu, U Synagogy, Na Žertvách, Na Hájku, Chocholouškova, U Rokytky, Na Rokytce, Andrštova, Stejskalova, Na pěšinách, Na Okrouhlíku, Na stráži, Horovo náměstí, kolem přemostění U Kříže, Elsnicovo náměstí, Bulovka, Na Korábě, Pod Labuďkou, Na Labuďce, Povltavská, U Českých loděnic
Kontroly a doplnění nástrah na výskytových místech


 ZÁŘÍ 2021
1. 9. – 30. 9.
Okolo OC Draháň, Křivenická, Ouholická, Čimická, u konečné MHD a u konečné MHD Kobyliské náměstí, Žalovská, Na Průhonu, Mlazická, Podhajská pole, Chvatěrubská, Na Hranicích, Pod Čimickým hájem, Lindavská, Dolákova, Cafourkova, Řešovská, okolo OC Visla, Feřtekova, Kusého, okolo OC Odra, okolo OC Nisa, okolo polikliniky Mazurská, Ratibořská, Katovická, Lodžská, Radomská, Zelenohorská, Lublinská, Nad Vavrouškou, Velká skála

ŘÍJEN 2021
1. 10. – 31. 10.
OC Sokolníky, Havlínova, Třeboradická, Písečná kolem zdr. střediska, Služská, Hovorčovická, Kobyliské náměstí, okolo metra Kobylisy, Vršní, Mirovická, Maškova, Paláskova, Balabánova, Neratovická, Pohnertova, Bergerova, K Sadu, Na Šutce, Klapkova, U Školské zahrady, Ke koupališti, Na Pěšinách, Na Dlážděnce, Trojská

Výskyt hlodavců jako ohnisko se může v zelených plochách kdykoliv změnit, hranice zelených ploch nelze jednoznačně oddělovat při samotné deratizaci.

Výskyt hlodavců jako ohnisko se může v zelených plochách kdykoliv změnit, hranice zelených ploch nelze jednoznačně oddělovat při samotné deratizaci



Mohlo by vás také zajímat


Aktualizováno: 02.04.2021