Žádost o poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí informací týkajících se nezletilého dítěte – nahlédnutí do spisu.


Odpověď:

Sociální odbor Úřadu městské části Praha 8 žadateli sdělil, že na spisovou dokumentaci, pod kterou je vedeno nezletilé dítě, se zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony, nevztahují. Nahlížení do této dokumentace je upraveno ust.§ 55 odst. 5 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. S tímto byl již klient při jednání na sociálním odboru, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, seznámen, a byl mu poskytnut formulář „Žádost o nahlédnutí do spisové dokumentace“. Na základě podání této žádosti prostřednictvím pošty či osobně na podatelně Úřadu městské části Praha 8, bude žadatel o termínu nahlížení do spisové dokumentace vyrozuměn.

(15.10.2013, řešil sociální odbor)
Zveřejněno: 13.11.2013 – Tomáš Vlk