Žádost o poskytnutí informace 2017

Žádost o poskytnutí informace, zda a pokud ano, kdy MČ Praha 8 odeslala na Magistrát hl. města Prahy „Zásadní nesouhlas samosprávy městské části Praha 8 s územní studií lokality mezi ulicemi Tanvaldská a Střelničná“, jehož obsah byl zveřejněn na webových stránkách MČ dne 11. 9. 2017. Prosím rovněž o zaslání dokumentu potvrzujícího datum doručení onoho vyjádření (výpis z datové schránky či razítko podatelny Magistrátu hl. města Prahy).

Odpověď:

Žadateli byla zaslána kopie požadovaného dokumentu, a to „Uplatnění připomínek k územní studii a současně vyjádření zásadního nesouhlasu samosprávy Městské části Praha 8 s územní studií „Bytový dům Střelničná“ mezi ulicemi Tanvaldská a Střelničná na pozemcích parc. č. 2466, 2467, 2636, na k. ú. Kobylisy v Praze 8, ze dne 13.09.2017“, včetně doručenky datové zprávy.(16.11.2017, řešil odbor kancelář starosty a odbor územního rozvoje a výstavby)
Zveřejněno: 29.11.2017