Žádost o poskytnutí informace 2017

Žádost o poskytnutí/zpřístupnění informace o počtu voličů ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konaných 20. - 21. 10. 2017 na území hlavního města Prahy, kteří se zúčastnili hlasování ve Vaší městské části, tedy z Vašeho volebního území, na základě voličských průkazů.

Přehled s počty těchto voličů prosím celkem za územní volební celek.

Odpověď:

Na území městské části Praha 8 ve volebních okrscích č. 8001 až 8108 se zúčastnilo hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných ve dnech 20. a 21.10.2017 na základě voličského průkazu 1 493 voličů.


(29.11.2017, řešil odbor živnostenský a správních činností)
Zveřejněno: 12.12.2017