Žádost o poskytnutí informace 2017

Žádost o poskytnutí informace – žádost o doplnění informace ke stavebnímu řízení MCP8 126926/2016 – na adrese Prvního pluku 144/14, Praha 8. Žádám o zaslání navrhovaného stavu, jak budou umístěny jednotky, a to 1. NP, 2. NP, 3. NP – půdorys, či nákres, kde budou ateliery a kde budou bytové jednotky.

Odpověď:

Žadateli byly poskytnuty kopie požadované dokumentace 1.–3. NP navrhovaného stavu objektu na adrese Prvního pluku 144/14, Praha 8 – Karlín, k. ú. Karlín, parcelní číslo 84, a to 3x návrh – stavební úpravy objektu Prvního pluku 144/14, Praha 8 – Karlín.


(19.12.2017, řešil odbor územního rozvoje a výstavby)
Zveřejněno: 20.12.2017