Žádost o poskytnutí informace 2018

Žádost o poskytnutí všech návrhů opatření obecné povahy a dalších správních aktů, které vydal po 6. září 2018 odbor dopravy Úřadu městské části Praha 8 a které se jakýmkoliv způsobem dotýkají úpravy dopravy v oblasti Karlína v Praze 8, a to zejména:
a) úpravy parkování
b) provozu cyklistů
c) úpravy pohybu chodců
d) úpravy dopravního značení

Odpověď:
Odbor dopravy Úřadu městské části Praha 8 v uvedeném období žádný dokument v této předmětné věci nevydal.(30.10.2018, řešil odbor dopravy)
Zveřejněno: 07.11.2018