Žádost o poskytnutí informace 2021

Žádost o poskytnutí informací, jaké je minimální vzdělání pracovníků OSPOD, jaká je platová třída pracovníků OSPOD, zda pracovníci absolvují psychologické kurzy a školení ohledně vykonávané práce a kurzy s ohledem na vykonávanou práci OSPD.

Odpověď:

Vzdělání zaměstnanců oddělení sociálně-právní ochrany dětí odboru sociálních věcí Úřadu městské části Praha 8 (dále jen „OSPOD“) je upraveno zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Obecně lze konstatovat, že nejnižším/minimálním stupněm vzdělání je vyšší odborná škola daného odborného zaměření.

Povinností zaměstnanců OSPOD je se pravidelně vzdělávat, a to jednak dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dále dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Co se týče platové třídy zaměstnanců OSPOD, uvádíme, že dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, týkající se též sociální práce, a dále metodickému pokynu Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 13.07.2018 jsou všichni zaměstnanci OSPOD od 01.08.2018 zařazeni v 11. platové třídě, a to vzhledem k povaze náročnosti jejich práce.


(09.12.2021 řešil odbor sociálních věcí a odbor kancelář tajemníka)Mohlo by vás také zajímat


Zveřejněno: 16.12.2021