Žádost o poskytnutí informace

Podrobnost  k informaci, která byla zveřejněna v tisku "Naše Praha 8 1/2014" na stránce č. 5 "Aktuality z vašeho okolí"  pod názvem Beachklub Ládví bude větší.
     
Rád bych se seznámil s plánkem  rozšíření pronajaté plochy (jistě tvoří přílohu dodatku nájemní smlouvy).
 
Současná sportoviště na pronajatém pozemku téměř zcela vyplňují oplocenou část původního školního areálu, a tedy inzerované rozšíření sportovišť zřejmě předpokládá zásah do okolní zeleně, resp. přiblížení k přilehlé  bytové zástavbě.
 
Prosím Vás o zaslání plánku s legendou, případně podrobnější identifikační informaci, event. o info, kde  a kdy mohu nahlédnout do smluvních dokumentů k věci.


Odpověď:

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku městské části Praha 8, příspěvková organizace,  mající ve správě pozemkovou parcelu číslo 2364/211 sdělila žadateli, že neuzavírala během roku 2014 žádný dodatek k nájemní smlouvě s Beachklubem Ládví o. s. na rozšíření pozemku. Byl pouze uzavřen dodatek na drobné stavební úpravy (osvětlení plochy hřišť, mobilní tribuna, dva další tenisové kurty ve stávající ploše, přetlaková hala) a povolení výstavby zázemí (WC, občerstvení mezi kurty v tenisové části). Nejedná se tedy o žádné rozšiřování areálu výměrou, pouze dovybavení  pro zlepšení komfortu používání sportoviště, bez dopadu na okolní pozemky a obyvatele z okolí sportoviště.  

(17.10.2014, řešil majetkový odbor a Servisní středisko pro správu svěřeného majetku městské části Praha 8, příspěvková organizace)
Zveřejněno: 29.10.2014