Žádost o poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí informace týkající se voličských seznamů:

Které ulice na území vaší městské části nemají ani jednoho registrovaného voliče, ke dni nedávno proběhlých komunálních voleb,
nemá zde trvalé bydliště žádný občan ČR mající volební právo?


Odpověď:

Odbor občansko-správní povinného subjektu v příloze zasílá „abecední přehled ulic“ na území městské části Praha 8 se stálým seznamem voličů vedeným Úřadem městské části Praha 8 podle § 28 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění, ve kterých nebyl k datu 8. října 2014, kdy byl pro potřeby voleb do Zastupitelstva městské části Praha 8 a Zastupitelstva hl. m. Prahy ve dnech 10. a 11. října 2014 seznam uzavřen, veden žádný volič.

Přílohy:


(07.11.2014, řešil odbor občansko-správní)
Zveřejněno: 18.11.2014