Žádost o poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí informace ve věci prodeje bytového domu č.p. 869, č.o. 22, ul. Fr. Kadlece, k.ú. Libeň-Praha 8, který byl ve vlastnictví MČ Praha 8. Prodaná nemovitost je zapsaná na LV 1711 pro k.ú. Libeň a je nyní ve vlastnictví Bytového  družstva Fr. Kadlece 869/22. Oprávněný nájemce bytu byl v době prodeje v zahraničí, byt zhodnotil ještě před prodejem. Správní firma Austis provedla pasport bytu v době, kdy byt nebyl přístupný. V současné době je dokončována exekuce spojená s vyklizením bytu.


Odpověď:
Majetkový odbor Úřadu Městské části Praha 8, jako bývalý zástupce vlastníka domu č.p. 869 v  k.ú. Libeň, na adrese Františka Kadlece 22, Vám sděluje, že členství v družstvu Františka Kadlece 869/22, jakožto i zhodnocení bytu, je nutné řešit s Bytovým družstvem Františka Kadlece 869/22, jelikož Městská část Praha 8, zastoupená majetkovým odborem, není v těchto věcech kompetentní.
(21.11.2012, řešil majetkový odbor)
Zveřejněno: 27.11.2012 – Tomáš Vlk