Žádost o poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí Zadávací dokumentace k soutěžnímu dialogu na centrum Palmovka (zakázka č. 60042912). Žádost o možnost nahlédnout do dokumentace, včetně jejích příloh.


Odpověď:
Ve smyslu ust. § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti z důvodu, že povinný subjekt v současnosti požadovanými informacemi nedisponuje, neboť dokumentace k soutěžnímu dialogu k výše uvedené zakázce, včetně zadávací dokumentace, byla vyžádána Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže za účelem prověření postupu zadavatele.
(21.11.2012, řešil odbor zakázek a investic)
Zveřejněno: 27.11.2012 – Tomáš Vlk