Žádost o poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí zápisů z jednání Zastupitelstva MČ Praha 8 ze dne 22.02.2012, 09.05.2012, 20.06.2012 a 05.09.2012, dokumenty, které zachycují celý průběh jednání, včetně diskuze zastupitelů a občanů.


Odpověď:
Žadateli byly poskytnuty v elektronické podobě zápisy z jednání Zastupitelstva Městské části Praha 8 (dále jen „MČ Praha 8“), ze dne 22.02.2012, 09.05.2012, 20.06.2012 a 05.09.2012.
(19.11.2012, řešil odbor kancelář starosty)
Zveřejněno: 27.11.2012 – Tomáš Vlk