Žádost o poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí informace – parkovací zóny na Praze 8
  1. Výsledky ankety pořádané MČ Praha 8, v níž se občané MČ Praha 8 měli vyjádřit k zavedení parkovacích zón pro rezidenty – veškerá data, která z ankety vyplynula, a to v podobě, v jaké je použila Rada MČ Praha 8 k přípravě finálního návrhu parkovacích zón na území MČ Praha 8
  2. Dílčí výsledky této ankety mezi občany s trvalým bydlištěm v bezprostředním okolí stanice metra Kobylisy, tj. v oblasti kolem jmenované stanice metra, kde parkovací zónu doporučila odborná studie vypracovaná na zakázku MČ Praha 8.


Odpověď:
V době konání podzimních  Senátních voleb zároveň proběhla na území městské části Praha 8 (dále jen „MČ Praha 8“) anketa, týkající se rozsahu zavedení „modrých“ parkovacích zón pro rezidenty na území MČ Praha 8. Anketa probíhala v době konání voleb z důvodu možnosti zajištění co největší účasti ze strany obyvatel městské části Praha 8.
Na základě výsledků ankety vyplynul rozsah zavedení parkovacích zón na území MČ Praha 8, a to na území Karlína a „dolní“ Libně, kde dochází k obsazování velké části kapacity parkovacích míst, tzv. zaměstnaneckým parkováním, především zaměstnanců z polyfunkčních objektů v okolí, kde vlastníci objektů nedovolují zaměstnancům využívat garážovací kapacity k tomu určené a budované.
Původně byla zpracována analýza dopravy v klidu i pro oblast okolí metra Kobylisy a Ládví, která byla do ankety veřejného hlasování o zavedení rezidenčních parkovacích zón zahrnuta, ale z důvodu zamítavých vyjádření rezidentů těchto lokalit o zavedení parkovacích zón samospráva městské části Praha 8 od záměru realizace parkovacích zón v těchto lokalitách zatím upustila.

Údaje výsledků ankety – zavedení parkovacích zón pro rezidenty v lokalitě Kobylisy a Ládví.   
 Kobylisy: ANO – 338 hlasů proNE – 1004 hlasů proti 
 Ládví: ANO – 456 hlasů proNE  – 1299 hlasů proti

(18.12.2012, řešil odbor dopravy)
Zveřejněno: 07.01.2013 – Tomáš Vlk