Nouzové zásobování pitnou vodou

Při vzniku mimořádných událostí a krizových situací může být jedním z důsledků přerušení dodávek pitné vody.
Pro příklad lze uvést oblasti ohrožení, v jejichž důsledku může s vysokou pravděpodobností dojít k výpadku dodávek pitné vody:
  • narušení dodávek elektrické energie, při kterém nebudou v provozu čerpací stanice na pitnou vodu
  • narušení dodávek pitné vody z důvodu:
    • havárie na vodovodním řádu různého rozsahu
    • havárie na vodojemech a čerpacích stanicích
    • narušení přivaděčů vody do Prahy
Proto v rámci krizových opatření je pro občany MČ Praha 8 připraveno nouzové zásobování pitnou vodou organizacemi města.

V tabulce je uveden přehled míst výdeje pitné vody z voznic, respektive výdeje balené vody:


MÍSTO
OSOB/m3
TYP
OBSLUHA/DOZOR
KARLÍN
Karlínské nám. (před kostelem)
10500/52,5 m3
výdejní místo pro balenou vodu + voznice
Pracovníci úřadu + MP
INVALIDOVNA
Sokolovská
METRO Invalidovna
5000/25 m3
voznice
PVK/MP
LIBEŇ
Autobusové nádraží
PALMOVKA
5000/25 m3
voznice
PVK/MP
ÚMČ Praha 8 „bílý dům“
5500/27,5 m3
výdejní místo pro balenou vodu + voznice
Pracovníci úřadu + MP
Zenklova x Okrouhlická
4000/20 m3
voznice
PVK/MP
Zenklova x Vosmíkovích
4000/20 m3
voznice
PVK/MP
TROJA
V Zámcích před psím útulkem
300/1,5 m3
voznice
PVK/MP
BOHNICE / TROJA
Prostranství před KD KRAKOV
9000/45 m3
výdejní místo pro balenou vodu + voznice
Pracovníci úřadu + MP
Parkoviště PODHAJSKÁ POLE
6000/30 m3
voznice
PVK/MP
Parkoviště ODRA
5000/25 m3
voznice
PVK/MP
Konečná autobusu
Poliklinika Mazurská
5000/25 m3
voznice
PVK/MP
Konečná autobusu
Sídliště Bohnice (Zhořelecká)
5000/25 m3
voznice
PVK/MP
ČIMICE
parkoviště
DRAHÁŇ
6500/32,5 m3
voznice
PVK/MP
KOBYLISY
Prostranství před KD LÁDVÍ
10000/50 m3
výdejní místo pro balenou vodu + voznice
Pracovníci úřadu + MP
Katastrální úřad
4000/20 m3
výdejní místo pro balenou vodu + voznice
Pracovníci úřadu + MP
parkoviště Čumpelíkova (kobyliská střelnice) 5000/25 m3
voznice
PVK/MP
Parkoviště
Žernosecká x Ďáblická
4000/20 m3
voznice
PVK/MP
U stanice autobusu písečná
4000/20 m3
voznice
PVK/MP
PRAHA 8
Praha 8 – dle potřeby MČ Praha 8
 
2 x voznice
PVK
Praha 8 – dle potřeby MČ Praha 8
 
2 x rozvoz balené vody
Pracovníci úřadu