Selhání protipovodňových zábran a kanalizace – selhání kanalizace Karlín – Žižkovská výpusť