Domovní stanoviště tříděného odpadu

Hlavní město Praha nabízí vlastníkům bytových domů službu, kterou je umístění sběrných nádob na tříděný odpad do domovního vybavení dle prostorových možností objektu a počtu nájemců, kterým budou nádoby určeny. Pravidelný svoz sběrných nádob je hrazen z rozpočtu hl. m. Prahy včetně odemykání a zamykání objektů, vynášení a zanášení těchto nádob až do vzdálenosti 50 m.

Pravidla pro zřízení domovního stanoviště:
 • Pro koho je určeno: Je určeno pouze pro fyzické osoby, obyvatele předmětného domu. Právnické nebo podnikající osoby stanoviště využívat nemohou.
 • Kdo a jak může zažádat: O stanoviště může zažádat vlastník bytového domu (nebo jím pověřená osoba) o nejméně 4 bytových jednotkách, maximálně však 60 bytových jednotek v rámci jednoho bytového objektu. K žádosti je nutno doložit foto místa budoucího stanoviště. Formulář žádosti je ke stažení níže.
 • Kde: domovní stanoviště nejsou zřizována v sídlištní bytové zástavbě na území hl. m. Prahy. Primárně jsou zřizována na území Pražské památkové rezervace, tj. v bytové zástavbě „činžovního“ typu. V oblastech, kde jsou již domovní stanoviště využívána lze zřídit další stanoviště na základě individuální žádosti. Ve svozových oblastech, kde domovní stanoviště doposud využívána nebyla, lze zřídit nová domovní stanoviště tak, aby adekvátní počet nově vzniklých stanovišť pro ucelenou svozovou oblast činil min. 15, přičemž svozová společnost může sama rozhodnout jaký počet nově vzniklých domovních stanovišť je adekvátní vůči hospodárnosti při plánování svozů odpadů. Nově vznikající svozové oblasti budou bez možnosti nadstandardních služeb, tj. zanášky a vynášky nádob. Nově vzniklé „uzavřené“ bytové zástavby mohou požádat o zřízení domovního stanoviště za podmínky řádně zkolaudované stavby, které mají neveřejný prostor určený pro umístění sběrných nádob na tříděný odpad.
 • Komodity: Stanoviště se zřizují pro 3 základní komodity (papír, multikomoditní sběr a sklo). Lze zažádat o nádoby pro všechny 3 komodity, ale i méně podle úvahy a možností žadatele. Na domovních stanovištích tříděného odpadu lze v rámci multikomoditního sběru ( „ŠE3VEC“) třídit plasty, nápojové kartóny a kovové obaly do jedné nádoby.
 • Objem nádob: Do počtu 10 bytových jednotek se budou přednostně osazovat nádoby o objemu 120 l, pro více bytových jednotek (do 60) nádoby o objemu 240 l. Nádoby na sklo jsou osazovány o objemu 120 l.
 • Frekvence svozu: Standardně 1x týdně nebo 1x za 14 dní, četnost svozu skla pro bytové jednotky v počtu: od 4 do 40 jednotek s frekvencí 41 (1x za 4 týdny), od 41 do 60 jednotek v frekvencí 21 (1x za dva týdny). Vyšší četnost po konzultaci se svozovou společností IPODEC – Čisté město, a.s., a Magistrátem hl. m. Prahy.
 • Zanáška/vynáška: Obecně do 50 m hrazena městem, v případě komplikovanějšího přístupu k nádobám doporučujeme předem konzultovat se svozovou společností IPODEC – Čisté město, a.s.
 • Umístění nádob: V domovním vybavení, nebo ve venkovní uzamykatelné kóji.
 • Úklid v okolí stanoviště: Za úklid a čistotu stanoviště zodpovídá vlastník/správce objektu. Město u domovních stanovišť pravidelný úklid nezajišťuje.
 • Změna/zrušení stanoviště: Prostřednictvím žádosti o změnu/zrušení stanoviště. Formulář ke stažení níže.
V rámci městské části Praha 8 tato služba funguje od roku 2017 v Karlíně a od roku 2020 také v Libni. Nově se mohou zapojit vlastníci bytových domů z dalších katastrálních území.

Vyplněné žádosti zasílejte:
 • v elektronické podobě na e-mail: Michaela.Bacuvcikova@praha8.cz 
 • v listinné podobě na adresu: ÚMČ Praha 8, odbor životního prostředí, Na Košince 1, 180 00 Praha 8

Případné další informace ohledně domovních stanovišť Vám poskytne:

Odbor životního prostředí MČ Praha 8 
kontaktní osoba: Michaela Bačuvčíková
Mohlo by vás také zajímatAktualizováno: 09.10.2023