Domovní stanoviště tříděného odpadu

Hlavní město Praha nabízí vlastníkům bytových domů službu, kterou je umístění sběrných nádob na tříděný odpad do domovního vybavení dle prostorových možností objektu a počtu nájemců, kterým budou nádoby určeny. Pravidelný svoz sběrných nádob je hrazen z rozpočtu hl. m. Prahy včetně odemykání a zamykání objektů, vynášení a zanášení těchto nádob až do vzdálenosti 50 m.

Pravidla pro zřízení domovního stanoviště
  • Pro koho je určeno: Je určeno pouze pro fyzické osoby, obyvatele předmětného domu. Právnické nebo podnikající osoby stanoviště využívat nemohou.
  • Kdo a jak může zažádat: O stanoviště může zažádat vlastník bytového domu (nebo jím pověřená osoba) o nejméně 4 bytových jednotkách. Formulář žádosti je ke stažení níže.
  • Komodity: Stanoviště se zřizují pro 3 základní komodity (papír, plast a sklo). Lze zažádat o nádoby pro všechny 3 komodity, ale i méně podle úvahy a možností žadatele.
  • Objem nádob: Standardně 120l (doporučeno do počtu 8 bytových jednotek) nebo 240l (pro 8 a více bytových jednotek), v případě větších bytových komplexů lze zažádat i o nádoby 660l a 1100l.
  • Frekvence svozu: Standardně 1x týdně nebo 1x za 14 dní, vyšší četnost po konzultaci se svozovou společností IPODEC – Čisté město, a.s.
  • Zanáška/vynáška: Obecně do 50 m hrazena městem, v případě komplikovanějšího přístupu k nádobám doporučujeme předem konzultovat se svozovou společností IPODEC – Čisté město, a.s.
  • Umístění nádob: V domovním vybavením, nebo ve venkovní uzamykatelné kóji.
  • Úklid v okolí stanoviště: Za úklid a čistotu stanoviště zodpovídá vlastník/správce objektu. Město u domovních stanovišť pravidelný úklid nezajišťuje.
  • Změna/zrušení stanoviště: Prostřednictvím žádosti o změnu/zrušení stanoviště. Formulář ke stažení níže.

V rámci městské části Praha 8 tato služba funguje od roku 2017 v Karlíně a od roku 2020 také v Libni. Nově se mohou zapojit vlastníci bytových domů z dalších katastrálních území.

Vyplněné žádosti o zřízení, změnu, nebo zrušení stanoviště posílejte na emailovou adresu josef.juracak@praha8.cz, nebo na adresu Odboru životního prostředí ÚMČ Praha 8, Na Košince 1, 180 00 Praha 8 – Libeň. Bližší informace k projektu Vám poskytne pan Josef Juračák, tel.: 222 805 789, e-mail: josef.juracak@praha8.cz.
Mohlo by vás také zajímatAktualizováno: 19.12.2021