Domovní stanoviště tříděného odpadu

Hlavní město Praha nabízí vlastníkům bytových domů službu, kterou je umístění sběrných nádob na tříděný odpad (konkrétně nádoby na komodity papír, plast a sklo o objemu 120l a 240l a v případě větších bytových komplexů i 1100 l) do domovního vybavení dle prostorových možností objektu a počtu nájemců, kterým budou nádoby určeny. V případě, že bytový dům disponuje venkovní uzavíratelnou a uzamykatelnou kójí, lze nádoby umístit i sem. Pravidelný svoz sběrných nádob je hrazen z rozpočtu hl. m. Prahy včetně odemykání a zamykání objektů, vynášení a zanášení těchto nádob až do vzdálenosti 50 m, přičemž každý schod je počítán jako 1 m.

Síť domovních stanovišť tříděného odpadu je systematicky rozšiřována směrem od centra města. V rámci městské části Praha 8 je tato služba primárně určena vlastníkům bytových domů v Karlíně a nově také v Libni. Do dalších katastrálních území Prahy 8 by se měla síť domovních stanovišť rozšířit v příštích letech, ale v případě velkých bytových komplexů lze zažádat o domovní stanoviště tříděného odpadu bez ohledu na katastrální území.

Vyzýváme tímto další vlastníky bytových domů, aby se v případě zájmu zapojili do tohoto projektu a zaslali vyplněnou žádost na emailovou adresu tomas.vesely@praha8.cz, nebo na adresu Odboru životního prostředí ÚMČ Praha 8, Na Košince 1, 180 00 Praha 8 – Libeň. Bližší informace k projektu Vám poskytne pan Tomáš Veselý, tel.: 222 805 789, e-mail: tomas.vesely@praha8.cz.Mohlo by vás také zajímatZveřejněno: 22.06.2020