Svoz bioodpadu

Co je bioodpad
Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě váže spousty živin, které můžeme ve formě kompostu navracet do půdy.
  • Mezi bioodpad patří
    Listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, větve, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.

  • Mezi bioodpad nepatří
    Zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další biologicky nerozložitelné odpady.
Váš bioodpad bude zpracován na kompost, který je využíván v zemědělství, pro pražskou zeleň či na rekultivaci.

Od roku 2022 je služba sběru, svozu a zpracování rostlinného bioodpadu v hnědých nádobách pro vlastníky nemovitostí (plátce poplatku), kteří mají k nemovitosti přes Prohlášení plátce poplatku hlášenou nádobu na směsný komunální odpad, bezplatná. Pokud plátce poplatku má k objektu nádobu na bioodpad objednanou z přechozích let, nemusí nic měnit a od letošního roku mu nebude účtován poplatek za nádobu na bioodpad.

Vlastník objektu – plátce poplatku může požádat o novou nádobu na stránce https://bioodpad.praha.eu/, nebo může požádat o změnu standardně e-mailem přes zákaznická centra příslušné svozové společnosti nebo je navštívit osobně.

Bezplatnost nádoby na bioodpad není bezmezná. V případě, že bude nádoba přistavována se znečištěným obsahem, odpovědnost nese vlastník a na jeho náklady bude znečištěný bioodpad odvezen a zpracován mimo kompostárnu. Do nádoby nepatří žádné typy sáčku! Nepatří tam ani biologicky rozložitelné sáčky jako je papír nebo biologicky (takzvaně) rozložitelný plast. Pokud by se problém opakoval, může mu být nádoba i odebrána. Bližší informace jsou součástí Provozních pravidel, které jsou zveřejněny v prvním kroku žádosti viz: https://bio.praha.eu/formular/.


 


Velkoobjemové kontejnery na bioodpad (BIO VOK):


Případné další informace ohledně VOK Vám poskytne:

Odbor životního prostředí MČ Praha 8

UPOZORŇUJEME  uvedená místa přistavení kontejnerů jsou pouze orientační.
Skutečné umístění přistavení kontejneru se může na základě aktuální situace v dané ulici/lokalitě lišit až o několik desítek metrů. Termín přistavení velkoobjemových kontejnerů se může z provozních důvodu měnit, proto je nutno sledovat aktualizace termínů na této stránce.
Termíny přistavení kontejnerů – březen 2024

datum Čas   území
01.03.2024 15:00 - 18:00 Na Okrouhlíku x Na Stírce Libeň
02.03.2024 09:00 - 12:00 Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou Libeň
02.03.2024 13:00 - 16:00 Brandýská x Ke Hřišti Čimice
03.03.2024 09:00 - 12:00 Turská x K Větrolamu Čimice
03.03.2024 13:00 - 16:00 U Drahaně 163/9 Bohnice
04.03.2024 13:00 - 17:00 V Nových Bohnicích x K Farkám Bohnice
05.03.2024 13:00 - 17:00 Na Dílcích Libeň
07.03.2024 14:00 - 18:00 Střížkovská 64 Libeň
09.03.2024 09:00 - 12:00  Fořtova x Do Údolí Čimice
16.03.2024 09:00 - 12:00 Havlínova x Klíčanská Kobylisy
17.03.2024 13:00 - 16:00 K Haltýři x Velká Skála Troja
18.03.2024 13:00 - 17:00 Pod Vlachovkou x S.K. Neumanna Libeň
19.03.2024 13:00 - 17:00 Do Údolí x Libeňská Čimice
21.03.2024 14:00 - 18:00 K Haltýři (před domem 12) Troja
23.03.2024 09:00 - 12:00 Nad Rokoskou x Na Úbočí Libeň
26.03.2024 13:00 - 16:00 Pod Bání Libeň
27.03.2024 15:00 - 19:00 Nad Popelářkou x Nad strání Troja
30.03.2024 13:00 - 16:00 Sopotská Bohnice


Mohlo by vás také zajímatAktualizováno: 05.02.2024