Svoz bioodpadu

Co je bioodpad
Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě váže spousty živin, které můžeme ve formě kompostu navracet do půdy.
  • Mezi bioodpad patří
    Listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, větve, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.

  • Mezi bioodpad nepatří
    Zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další biologicky nerozložitelné odpady.
Váš bioodpad bude zpracován na kompost, který je využíván v zemědělství, pro pražskou zeleň či na rekultivaci.

Od roku 2022 je služba sběru, svozu a zpracování rostlinného bioodpadu v hnědých nádobách pro vlastníky nemovitostí (plátce poplatku), kteří mají k nemovitosti přes Prohlášení plátce poplatku hlášenou nádobu na směsný komunální odpad, bezplatná. Pokud plátce poplatku má k objektu nádobu na bioodpad objednanou z přechozích let, nemusí nic měnit a od letošního roku mu nebude účtován poplatek za nádobu na bioodpad.

Vlastník objektu – plátce poplatku může požádat o novou nádobu na stránce https://bioodpad.praha.eu/, nebo může požádat o změnu standardně e-mailem přes zákaznická centra příslušné svozové společnosti nebo je navštívit osobně.

Bezplatnost nádoby na bioodpad není bezmezná. V případě, že bude nádoba přistavována se znečištěným obsahem, odpovědnost nese vlastník a na jeho náklady bude znečištěný bioodpad odvezen a zpracován mimo kompostárnu. Do nádoby nepatří žádné typy sáčku! Nepatří tam ani biologicky rozložitelné sáčky jako je papír nebo biologicky (takzvaně) rozložitelný plast. Pokud by se problém opakoval, může mu být nádoba i odebrána. Bližší informace jsou součástí Provozních pravidel, které jsou zveřejněny v prvním kroku žádosti viz: https://bio.praha.eu/formular/.

Odkaz na leták: https://portalzp.praha.eu/file/3259535/bioodpad_samolepka_letak_200x200_A.PDF


Termíny přistavení kontejnerů – září 2022
UPOZORŇUJEMEuvedená místa přistavení kontejnerů jsou pouze orientační.
Skutečné umístění přistavení kontejneru se může na základě aktuální situace v dané ulici/lokalitě lišit až o několik desítek metrů. Termín přistavení velkoobjemových kontejnerů se může z provozních důvodu měnit, proto je nutno sledovat aktualizace termínů na této stránce.


Datum Čas Místo Území
02.09.2022 14.00–18.00 Trojská x Nad Trojou Troja
03.09.2022 09.00–12.00 K Haltýři (před domem 12) Troja
06.09.2022 14.00–18.00 Kubišova x S.K. Neumanna Libeň
09.09.2022 15.00–19.00 Sopotská x Bydhošťská Bohnice
10.09.2022 09.00–12.00 Fořtova x Do Údolí Čimice
11.09.2022 13.00–16.00 Na Bendovce x Nad Pentlovkou Bohnice
16.09.2022 15.00–19.00 Petra Bezruče x U Pískovny Kobylisy
17.09.2022 10.00–14.00 Kandertova západní konec Libeň
17.09.2022 13.00–16.00 Přívorská x Hanzlíkova Čimice
23.09.2022 15.00–19.00 Modřínová x Javorová Kobylisy
24.09.2022 10.00–14.00 Na Okrouhlíku x Na Stírce Libeň
25.09.2022 13.00–16.00 Turská x K Větrolamu Čimice
30.09.2022 15.00–19.00 V Nových Bohnicích x K Farkám BohniceTermíny přistavení kontejnerů – říjen 2022
UPOZORŇUJEMEuvedená místa přistavení kontejnerů jsou pouze orientační.
Skutečné umístění přistavení kontejneru se může na základě aktuální situace v dané ulici/lokalitě lišit až o několik desítek metrů. Termín přistavení velkoobjemových kontejnerů se může z provozních důvodu měnit, proto je nutno sledovat aktualizace termínů na této stránce.


Datum Čas Místo Území
01.10.2022 08.00–12.00 K Mlýnu x Choroušická Čimice
01.10.2022 09.00–13.00 Na Truhlářce Libeň
04.10.2022 13.00–17.00 Na Pěšinách x Na Stírce Kobylisy
04.10.2022 14.00–18.00 Střížkovská 64 Libeň
05.10.2022 15.00–19.00 Trojská x Nad Trojou Troja
06.10.2022 14.00–18.00 Turská x K Větrolamu Čimice
06.10.2022 15.00–19.00 Sopotská x Bydhošťská Bohnice
07.10.2022 14.00–18.00 Na Bendovce x Nad Pentlovkou Bohnice
09.10.2022 13.00–16.00 Brandýská x Ke Hřišti Čimice
10.10.2022 15.00–19.00 K Haltýři (před domem 12 Troja
12.10.2022 15.00–19.00 Kandertova západní konec Libeň
13.10.2022 14.00–18.00 Kubišova x S.K. Neumanna Libeň
15.10.2022 08.00–12.00 Mlazická Čimice
15.10.2022 09.00–13.00 V Nových bohnicích x K Farkám Bohnice
17.10.2022 14.00–18.00 Na Okrouhlíku x Na Stírce Libeň
19.10.2022 14.00–18.00 Na Pecích x Chaberská Kobylisy
21.10.2022 15.00–19.00 Na Dílcích Libeň
24.10.2022 14.00–18.00 Na Pěšinách x Pod Statky Kobylisy
27.10.2022 15.00–19.00 Fořtova x Do Údolí Čimice
30.10.2022 13.00–16.00 Nad Popelářkou x Nad Strání TrojaAktualizováno: 06.09.2022