Svoz bioodpadu

Co je bioodpad
Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě váže spousty živin, které můžeme ve formě kompostu navracet do půdy.
  • Mezi bioodpad patří
    Listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, větve, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.

  • Mezi bioodpad nepatří
    Zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další biologicky nerozložitelné odpady.
Váš bioodpad bude zpracován na kompost, který je využíván v zemědělství, pro pražskou zeleň či na rekultivaci.

Od roku 2022 je služba sběru, svozu a zpracování rostlinného bioodpadu v hnědých nádobách pro vlastníky nemovitostí (plátce poplatku), kteří mají k nemovitosti přes Prohlášení plátce poplatku hlášenou nádobu na směsný komunální odpad, bezplatná. Pokud plátce poplatku má k objektu nádobu na bioodpad objednanou z přechozích let, nemusí nic měnit a od letošního roku mu nebude účtován poplatek za nádobu na bioodpad.

Vlastník objektu – plátce poplatku může požádat o novou nádobu na stránce https://bioodpad.praha.eu/, nebo může požádat o změnu standardně e-mailem přes zákaznická centra příslušné svozové společnosti nebo je navštívit osobně.

Bezplatnost nádoby na bioodpad není bezmezná. V případě, že bude nádoba přistavována se znečištěným obsahem, odpovědnost nese vlastník a na jeho náklady bude znečištěný bioodpad odvezen a zpracován mimo kompostárnu. Do nádoby nepatří žádné typy sáčku! Nepatří tam ani biologicky rozložitelné sáčky jako je papír nebo biologicky (takzvaně) rozložitelný plast. Pokud by se problém opakoval, může mu být nádoba i odebrána. Bližší informace jsou součástí Provozních pravidel, které jsou zveřejněny v prvním kroku žádosti viz: https://bio.praha.eu/formular/.


 


Velkoobjemové kontejnery na bioodpad (BIO VOK):


Případné další informace ohledně VOK Vám poskytne:

Odbor životního prostředí MČ Praha 8

UPOZORŇUJEME  uvedená místa přistavení kontejnerů jsou pouze orientační.
Skutečné umístění přistavení kontejneru se může na základě aktuální situace v dané ulici/lokalitě lišit až o několik desítek metrů. Termín přistavení velkoobjemových kontejnerů se může z provozních důvodu měnit, proto je nutno sledovat aktualizace termínů na této stránce.
Termíny přistavení kontejnerů – duben 2024

datum Čas   území
02.04.2024 14:00 - 18:00 Mlazická Čimice
03.04.2024 15:00 - 19:00 Trojská x Nad Trojou Troja
04.04.2024 15:00 - 19:00 Přádova x Nad Hercovkou Libeň
05.04.2024 15:00 - 18:00 Kubišova x S. K. Neumanna Libeň
06.04.2024 09:00 - 12:00 Přemyšlenská x Chaberská Kobylisy
08.04.2024 14:00 - 18:00 Kandertova Libeň
09.04.2024 13:00 - 17:00 Vršní x Bořanovická Kobylisy
10.04.2024 14:00 - 18:00 Klecanská x Na Ládví Kobylisy
11.04.2024 14:00 - 18:00 Fořtova x Okořská Čimice
12.04.2024 15:00 - 18:00 Havlínova x Klíčanská Kobylisy
13.04.2024 09:00 - 12:00 Na Dílcích Libeň
15.04.2024 15:00 - 19:00 Petra Bezruče x U Pískovny Kobylisy
16.04.2024 14:00 - 18:00 K Haltýři x Velká Skála Troja
17.04.2024 13:00 - 17:00 U Pekařky Libeň
18.04.2024 15:00 - 19:00 Na Pěšinách x Pod Statky Kobylisy
19.04.2024 15:00 - 18:00 Modřínová x Javorová Kobylisy
20.04.2024 09:00 - 12:00 Do Údolí x Libeňská Čimice
22.04.2024 15:00 - 19:00 Valčíkova x Na Truhlářce Libeň
23.04.2024 14:00 - 18:00 Sopotská Bohnice
24.04.2024 14:00 - 18:00 Nad Popelářkou x Nad strání Troja
25.04.2024 15:00 - 19:00 Na Okrouhlíku x Na Stírce Libeň
26.04.2024 13:00 - 17:00 Modřínová x Javorová Kobylisy
27.04.2024 09:00 - 12:00 Střížkovská 64 Libeň
28.04.2024 13:00 - 16:00 Na Přesypu x Vzesupná Troja
29.04.2024 14:00 - 18:00 Turská x K Větrolamu ČimiceTermíny přistavení kontejnerů – květen 2024

Datum  Čas   území
02.05.2024 13:00 - 17:00 K Mlýnu x Chorušická Čimice
03.05.2024 15:00 - 18:00 Na Přesypu x Pod Přesypem Troja
03.05.2024 15:00 - 19:00 Na Hájku x Nad Kotlaskou IV Libeň
04.05.2024 10:00 - 14:00 Sopotská x Bydhošťská Bohnice
06.05.2024 13:00 - 17:00 Na Bendovce x Nad Pentlovkou Bohnice
07.05.2024 14:00 - 18:00 U Drahaně 163/9 Bohnice
09.05.2024 13:00 - 17:00 Kubišova x S.K. Neumanna Libeň
10.05.2024 15:00 - 18:00 K Haltýři (před domem 12) Troja
12.05.2024 09:00 - 12:00 Petra Bezruče x U Pískovny Kobylisy
13.05.2024 13:00 - 17:00 Turská x K Větrolamu Čimice
14.05.2024 13:00 - 17:00 Pod Bání  Libeň
15.05.2024 13:00 - 17:00 K Haltýři (před domem 12) Troja
16.05.2024 13:00 - 17:00 Na Okrouhlíku x Na Stírce Libeň
17.05.2024 15:00 - 18:00 Nad Rokoskou x Na Úbočí Libeň
18.05.2024 09:00 - 12:00 Na Pěšinách x Pod Statky Kobylisy
20.05.2024 14:00 - 18:00 Vršní x Bořanovická Kobylisy
21.05.2024 14:00 - 18:00 Havlínova x Klíčanská Kobylisy
23.05.2024 15:00 - 19:00 Kubišova x Pod Vlachovkou Libeň
25.05.2024 09:00 - 12:00 V Nových Bohnicích Bohnice
26.05.2024 13:00 - 16:00 Nad Popelářkou x Nad Strání Troja
27.05.2024 13:00 - 17:00 Do Údolí x Libeňská Čimice
28.05.2024 14:00 - 18:00 Přádova x Nad Hercovkou LibeňTermíny přistavení kontejnerů – červen 2024

datum Čas   území
01.06.2024 09:00 - 12:00 Střížkovská 64 Libeň
02.06.2024 13:00 - 16:00 Kandertova západní konec Libeň
03.06.2024 13:00 - 17:00 Přívorská x Hanzlíkova Čimice
04.06.2024 14:00 - 18:00 Trojská x Nad Trojou Troja
05.06.2024 13:00 - 17:00 U Pekařky Libeň
07.06.2024 14:00 - 18:00 Modřínová x Javorová Kobylisy
07.06.2024 15:00 - 18:00 Petra Bezruče x U Pískovny Kobylisy
09.06.2024 09:00 - 12:00 Na Okrouhlíku x Na Stírce Libeň
10.06.2024 13:00 - 17:00 Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou Libeň
11.06.2024 13:00 - 17:00 Brandýská x Ke Hřišti Čimice
12.06.2024 13:00 - 17:00 Vršní x Bořanovická Kobylisy
16.06.2024 13:00 - 16:00 Na Dílcích Libeň
17.06.2024 13:00 - 17:00 Pod Vlachovkou x S.K. Neumanna Libeň
18.06.2024 13:00 - 17:00 Na Přesypu x Vzestupná Libeň
19.06.2024 13:00 - 17:00 V Nových Bohnicích  Bohnice
21.06.2024 13:00 - 17:00 V Nových Bohnicích x K Farkám Bohnice
22.06.2024 10:00 - 14:00 Nad Popelářkou x Nad strání Troja
23.06.2024 09:00 - 12:00 Na Hájku x Nad Kotlaskou IV Libeň
24.06.2024 13:00 - 17:00 Na Pěšinách x Pod Statky Kobylisy
26.06.2024 14:00 - 18:00 Přádova x Nad Hercovkou Libeň
28.06.2024 15:00 - 19:00 K Haltýři x Velká Skála Troja
29.06.2024 10:00 - 14:00 Přemyšlenská x Chaberská Kobylisy
30.06.2024 13:00 - 16:00 U Drahaně 163/9 Bohnice


Mohlo by vás také zajímatAktualizováno: 19.04.2024