Kovový odpad

Mezi kovový odpad patří:
  • nápojové plechovky
  • konzervy od potravin
  • zvířecí konzervy
  • tuby
  • uzávěry od nápojů
  • víčka od jogurtů
Mezi kovový odpad nepatří:
  • tlakové kovové nádoby od kosmetiky a jiných sprejů
  • kovové obaly od barev, benzínu či motorových olejů


Případné další informace o sběru kovového odpadu Vám poskytne:
Odbor životního prostředí MČ Praha 8
kontaktní osoba: Michaela Bačuvčíková
e-mail: Michaela.Bacuvcikova@praha8.cz 


V případě přeplnění nádoby, jejího poškození apod. lze volat dispečink společnosti IPODEC ČISTÉ MĚSTO a.s., tel. 286 583 455.


Umístění nádob na kov (vyznačeny šedou barvou) a dalších komodit včetně četnosti svozu lze nalézt na veřejně přístupné interaktivní mapě:


Mohlo by vás také zajímat


Aktualizováno: 09.10.2023