Kovový odpad

Mezi kovový odpad patří:
  • nápojové plechovky
  • konzervy od potravin
  • zvířecí konzervy
  • tuby
  • uzávěry od nápojů
  • víčka od jogurtů
Mezi kovový odpad nepatří:
  • tlakové kovové nádoby od kosmetiky a jiných sprejů
  • kovové obaly od barev, benzínu či motorových olejů


Seznam nádob na kovový odpad na území městské části Praha 8

Kontaktní osoba
Dotazy či podněty ohledně kontejnerů přijme pan Tomáš Veselý (tel. 222 805 789, e-mail tomas.vesely@praha8.cz) nebo sekretariát OŽP.
V případě přeplnění nádoby, jejího poškození apod. lze volat dispečink společnosti IPODEC ČISTÉ MĚSTO a.s., tel. 286 583 455.


Seznam nádob lze zobrazit také kliknutím na ikonu v levém horním rohu mapy, nebo zvětšením mapy na celou obrazovku (ikonou v pravém horním rohu mapy).


Mohlo by vás také zajímat


Aktualizováno: 27.09.2019