Poplatek za svoz směsného komunálního odpadu

Správu poplatku vykonává hl. m. Praha (www.praha.eu), nikoliv městské části.

Dotazy na placení poplatku za komunální odpad v Praze je vhodné směřovat na Magistrát hl. m. Prahy, odbor daní, poplatků a cen, oddělení poplatků za odpady: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/index.html?departmentId=620.

Další Informace o poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci jsou na portálu hl. m. Prahy www.praha.eu/poplatekzaodpad nebo na Portálu Pražana.